Obsługa podmiotów

BHP, PPOŻ, PIP, PIS

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy oraz kwestie bezpieczeństwa pożarowego to podstawowe obszary naszej działalności, w związku z czym znamy się na tym najlepiej.

W ramach naszych usług oferujemy kompleksową obsługę zewnętrzną (outsourcing) zakładów pracy w zakresie PPOŻ i BHP.

Outsourcing BHP to wszystkie obowiązkowe czynności związane z obsługą bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie – możesz nam powierzyć między innymi:

  • Nadzór warunków pracy;
  • Szkolenia wstępne, okresowe, specjalistyczne;
  • Opracowanie dokumentacji ryzyka zawodowego i dokumentacji powypadkowej, a także „instrukcje stanowiskowe”;
  • Okresowe kontrole stanu BHP;
  • Prowadzenie rejestru BHP, rejestru czynników szkodliwych i innych;
  • Doradztwo w zakresie BHP i PPOŻ;
  • Uczestnictwo i reprezentacja przed organami zewnętrznymi w kontroli warunków wykonywania pracy – m.in.. przed Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Inspekcją Sanitarną (Główny Inspektorat Sanitarny – „sanepid”) PIP, Państwową Strażą Pożarną;
  • Pomoc w realizacji zaleceń pokontrolnych;

Dodatkowo: współpracujemy z lekarzem medycyny pracy oraz z laboratoriami badań środowiskowych;

Firma Usługowo-Handlowa

OMEGA

Zapraszamy do współpracy - zadzwoń do nas: 34 327 00 78

Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie, więc zapraszamy do kontaktu!