Pomiary parametrów instalacji elektrycznych do oceny stanu technicznego elektrycznej sieci odbiorczej

Pomiary elektryczne sieci i urządzeń elektrycznych

 1. Pomiary skuteczności zerowania
  Badamy silniki podłączone bezpośrednio pod falownik, także te zabezpieczone bezpiecznikami. Celem przeprowadzanych pomiarów jest sprawdzenie czy ochrona porażeniowa działa poprawnie.
  Badanie zakończone jest sporządzeniem protokołu skuteczności zerowania, stanu izolacji kabli, rezystancji silników oraz ciągłości przewodów ochronnych.
 2. Pomiary oporności uziemienia;
  Inaczej pomiary rezystancji uziemień – W zależności od zadania jakie ma zostać spełnione rozróżniamy uziemienie: robocze, ochronne i odgromowe.Bezpieczeństwo osoby korzystającej z instalacji i okolicznych elektrycznych urządzeń w dużej mierze zależy od jakości uziemienia, a zwłaszcza kiedy dotyczy ochrony odgromowej i chroni przed porażeniem prądem elektrycznym.Dzięki uziemieniu odprowadzanie są ładunki elektryczne np. tak gdzie istnieje zagrożenie wybuchu. W celu sprawdzenia czy bezpieczeństwo jest zachowane przeprowadza się badanie nazywane pomiarem oporności uziemienia. Dzięki rezystancji jesteśmy w stanie określić wartość napięcia, które może powstawać w przewodzie ochronnym. Jest to tak ważne, że koniecznością są pomiary już na etapie projektowania, a następnie wykonywania poszczególnych instalacji.
 3. Pomiary uziomów odgromowych
  Celem pomiaru jest wyznaczenie największej spodziewanej wartości rezystancji dla sprawdzenia, czy spełnia ona wymagania przepisów prawa dot. ochrony przeciwporażeniowej ale przede wszystkim skuteczności w realnej sytuacji uderzenia pioruna.W przypadku uziemień w ochronie odgromowej podstawowej stosuje się rezystencję statyczną uziemienia. Rezystencję udarową uziemienia dotyczy kryterium uziemienia w obiektach, które podlegają obostrzonej ochronie odgromowej (np stacje paliw).
 4. Pomiary stanu izolacji
  Niewątpliwie najczęściej stosowanym elementem ochrony (przed bezpośrednim dotknięciem) jest izolacja. To dzięki niej prawidłowo działają wszystkie instalacje, urządzenia i sieci.Dobra izolacja gwarantuje wysoki poziom ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. Wraz z normalnym użytkowaniem i pracą urządzeń normalnym jest, że izolacja się zużywa, a co za tym idzie jej stan się pogarsza.Jest to związane nie tylko ze stałym użytkowaniem ale też czynnikami zewnętrznymi – są to często niekorzystne uwarunkowania środowiskowe – i wewnętrznymi, które sprawiają, że w połączeniu z ciągłą eksploatacją materiał się niszczy.
  Czynniki sprawiające stopniową degradację izolacji to między innymi:
 • ciągłe zanieczyszczenie środowiska,
 • elektryczne i mechaniczne narażenia izolacji,
 • kontakt chemiczny,
 • czynniki termiczne.

Firma Usługowo-Handlowa

OMEGA

Zapraszamy do współpracy - zadzwoń do nas: 34 327 00 78

Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie, więc zapraszamy do kontaktu!