Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne, cieplne i gazowe

Szkolenia z dozoru i eksploatacji - Grupy G1, G2, G3

Oferujemy szkolenia w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, cieplnych i gazowych.

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, pracownicy zajmujący się eksploatacją lub dozorem urządzeń, instalacji i sieci muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone państwowym egzaminem.

Obecnie możliwe jest posiadanie następujących uprawnień:

  • Grupa 1 (G1) – dotyczą możliwości eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną;
  • Grupa 2 (G2) – do eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wytwarzających, przesyłających i zużywających ciepło np. pompy, kotły, sprężarki, piece, urządzenia chłodnicze;
  • Grupa 3 (G3) – pozwalają na eksploatację i dozór urządzeń, sieci i instalacji gazowych, wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe;

Każde szkolenie kończy się egzaminem przed urzędową komisją i wydaniem odpowiednich świadectw kwalifikacyjnych, ważnych na terenie Polski i Unii Europejskiej przez 5 lat.

Szkolenia prowadzimy na miejscu w naszych salach wykładowych, bądź w siedzibie zleceniodawcy lub w innym wskazanym przez niego miejscu. Na życzenie zleceniodawcy egzamin końcowy może zostać przeprowadzony w jego firmie.

Zapraszamy do współpracy - zadzwoń do nas: 34 327 00 78

Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie, więc zapraszamy do kontaktu!